Reflektioner angående artikel i ÖS/ON 19 juli apropå kostnaderna vid Multihallen i Mönsterås
Country Road 22 på Facebook